HGSS Stanica Gospić

INA Zeleni pojas i HGSS Stanica Gospić

HGSS Stanica Gospić ponosno predstavlja projekt „HGSS za čiste rijeke“ koji je odabrao Inin Zeleni pojas ove godine.

Kroz projekt je planirano čišćenje rijeke Bogdanice i Novčice u užem krugu grada Gospića od sitnog i krupnog otpada. Prikupljeni otpad će se zbrinuti na odgovarajući način, a ovom akcijom, koja će se odvijati u nekoliko faza, nadamo se očistiti cca 11.200 m2 površine vode.

Prva faza će biti pregled terena iz čamca, s roniocima koji će utvrditi približnu količinu i točne lokacije krutog otpada.

U drugoj fazi će se izvlačiti krupni otpad s roniocima i uz pomoć tehničke opreme uz znanja i vještine HGSS Stanice Gospić.

Treća faza je prikupljanje otpada s površine rijeke i uz njen tok, u ovoj fazi će nam se pridružiti volonteri.

Očekivana realizacija projekta je travanj-svibanj 2021.

HGSS Stanica Gospić ovim projektom koristi svoja znanja, vještine i resurse za poboljšanje životnog okruženja, a sve zahvaljujući INA Zelenom pojasu koji će nam u tome i pomoći. Članovi HGSS Stanice Gospić su ponosni što je ovaj projekt prepoznat kao vrijedan.